Allt för resan

Rätten till ersättning vid försenat eller inställt flyg

Att uppleva förseningar eller inställda flyg kan vara en stressande situation för resenärer. Det är viktigt att känna till sina rättigheter och veta hur man kan kräva ersättning. För du kan ha rätt till ersättning vid försenat eller inställt flyg. Vi ska guida dig genom de steg du bör ta innan, under och efter din flygning för att säkerställa att du får den ersättning du förtjänar.

ersättning försenat flyg

Innan din flygresa

1. Se över din hemförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder möjligheten till ett utökat reseskydd som ger mer i ersättning om flyget skulle bli försenat eller inställt. Se över hur din hemförsäkring ser ut och jämför aktörer. Om du är borta mer än 45 dagar så förläng reseskyddet i hemförsäkringen, eller teckna en separat reseförsäkring. Var uppmärksam för vad som gäller för just din försäkring inom och utom EU.

  2. Gå igenom för vem som reseförsäkringen gäller. Oftast så ingår de som är skrivna på adressen som hemförsäkringen avser. I vissa fall så ska dessa vara namngivna. Barn under 18 år som du har vårdnaden om omfattas normalt av din hemförsäkrings reseskydd, även om de inte är skrivna på din adress. Se vad som gäller för din försäkning.

  3. Gå igenom eventuella kreditkort. Betalar du resan med ett kreditkort så har många en reseförsäkring. Se vad som gäller för ditt kreditkort och jämför. Vad du kan erhålla kan skilja sig åt mellan olika kreditkortsföretag.

  4. Fundera över hur mycket tid du vill spendera på att kräva kompensation. Bokar du din flygresa via en resebyrå så är de oftast lättare att få tag i än ett flygbolag. De har oftast kontaktpersoner inne på flygbolaget och mer ”tyngd” om något skulle inträffa. O andra sidan är de en mellanhand. Så överväg hur du bokar din flygresa efter dina behov. Hur vill du föra dialogen vid ersättningskrav?  Hur mycket tid kan du lägga ner? Vill du ha en personlig kontakt eller nöjer du dig med att maila kundtjänst?

  5. Gå igenom flygbolagets policy för ersättningar. Detta kan skilja sig åt mellan bolagen.

  6. Om du har en mellanlandning och kanske använder två olika flygbolag, se till att du bokar detta som en sammanhängande resa.

    På flygplatsen när förseningen sker eller när planet blir inställt

    1. Kontakta flygbolagets personal på plats för att få information om vad som gäller. Detta ger dig en indikation om hur mycket du kan få tillbaka för utlägg.

    2. Spara alla kvitton på utlägg för extrakostnader såsom mat, dryck, taxi och eventuella hotellkostnader som uppstår. Spara även ditt boardingkort och alla andra papper du eventuellt kan få. Ett tips: för att vara på den säkra sida så fotografera av dem med mobilen, då har du en backup om du skulle förlora något kvitto.

     Vid hemkomsten

     1. Ordna de intyg som krävs. Du kommer att behöva ett förseningsintyg när du ska anmäla ditt ärende till flygbolaget. Ett förseningsintyg får du av flygbolaget och dessa kan du oftast skriva ut på deras hemsida. Eventuellt kan du få kontakta kundtjänst. Har förseningen påverkat ditt arbete och du vill kräva ersättning för förlorad inkomst så krävs ett intyg från din arbetsgivare.

     2. Kontakta flygbolaget direkt eller resebyrån, Försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring och kreditkortsföretaget för att kräva ersättning. Om du kontaktar flygbolaget direkt så gör du detta med ett kravbrev (vanligast via e-post). Här ska du redogöra vad du vill ha ersättning för och varför. Kopior på utlägg, biljett och boardingkort ska bifogas. Oftast har flygbolagen blanketter för detta som går att hitta på deras hemsida. Annars finns det en mall från EU att använda.

      Vad du får i ersättning kan variera

      Hemförsäkringen

      Denna ersättning är helt beroende på vad du har för försäkring. Har du utökad reseförsäkring kan beloppet bli högre. Ersättningen kan variera mellan 500 till 6000 kronor. Så det är som vi berörde inledningsvis viktigt att se över vad du har för försäkring.

      Din kortförsäkring

      Om du betalat mer än 75% av din resa med ett kreditkort så ingår i de flesta fall en reseförsäkringen. Även här varierar beloppen. För en försening på sex timmar kan det skilja på en ersättning mellan 500 kronor till 3000 kronor.

      Flygbolaget

      Flygbolagen ersättning baseras på variabler som flygresans längd, hur försenad du blev och vad som orsakat förseningen. Enligt en EU-förordning har du rätt till ersättning av flygbolaget om förseningen är på tre timmar eller mer. Denna ersättning varierar och ligger mellan 250 till 600 Euro. Men flygbolaget kan också neka dig ersättning, mer om det lite längre ner.

      När gäller EU förordningen?

      • Du flyger inom EU med ett flygbolag som är baserat i eller utanför EU
      • Ditt flyg anländer till EU från ett land utanför EU och det är ett EU-flygbolag.
      • Ditt flyg avgår från EU till ett land utanför EU och flygbolaget är baserat i eller utanför EU.
      • Du har inte redan fått förmåner (ersättning, ombokning och assistans från flygbolaget) för problem med den aktuella flygresan enligt reglerna i ett land utanför EU.
      • Obs! Sedan Storbritannien lämnat EU gäller inte EU:s rättigheter för flygpassagerare vid resa från Storbritannien till EU med ett brittiskt flygbolag eller ett flygbolag från ett annat land utanför EU.
      • Du har rätt till ersättning när du kommer fram mer än tre timmar för sent och förseningen inte beror på extraordinära omständigheter

      Källa: EU

      När kan flygbolaget neka dig ersättning:

      Flygbolag kan vid förseningar hänvisa till extraordinära omständigheter och därigenom inte behöva betala ut någon kompensation. Extraordinära omständigheter kallas i dessa sammanhang ibland för ”force majeure”.

      Exempel på dessa extraordinära omständigheter kan vara:

      • Väderförhållanden som hindrar flygning
      • Säkerhetsrisker
      • Politisk instabilitet
      • Oförutsedda brister i flygsäkerheten
      • Strejker som påverkar verksamheten för det flygbolag som ska utföra flygningen.

      Källa: Hallå Konsument

      ersättning - First Class Magazine

      Det är alltid knivigt att veta vad man har rätt till i ersättning. I Hallå Konsuments flygkalkylator kan du själv ta reda på detta.

      Och om du skulle behöva hjälp att driva ditt krav så finns juridisk att hjälp att få. Googla ”hjälp vid flygförsening” så hittar du många bolag som specialiserat sig på detta. Var dock vaksam på vad de tar i ersättning, och om de bara tar ut en ersättning om du själv erhåller ersättning.

      Här har vi samlat fler artiklar inom samma område.

      Foto: Press
      To Top
      Translate »