QUIZ / FRÅGESPORT

Quiz om kända vattenfall och sjöar

quiz - First Class Magazine

Quiz om vattenfall och sjöar

Hur duktig är du på kända vattenfall och sjöar?

Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får på detta quiz! Varje fråga har tre svarsalternativ. Välj det svar du tror är rätt. När du har valt ett svarsalternativ kommer det korrekta svaret att visas. Nästa fråga kommer automatiskt.

I slutet av testet, när du har svarat på alla frågorna, kommer en procentuell sammanställning som visar hur många frågor du svarat rätt på.

Lycka till!

1 / 26

Filmen Sagan om Ringen har spelats in vid ett vattenfall i Nya Zealand. Vad heter vattenfallet? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

2 / 26

Vilket vattenfall i USA är känt för sin imponerande färg på vattnet? Vattnets färg har skapats av mineralavlagringar? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

3 / 26

Vilket vattenfall i Afrika kallas ibland ”Rök som dundrar”? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

4 / 26

Vilket vattenfall i Kina är känt för sina terrasserade formationer?

5 / 26

Vilket av Islands vattenfall anses vara det mest kraftfulla i Europa? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

6 / 26

Vilket vattenfall i Argentina och Brasilien är ett av världens bredaste vattenfall?

7 / 26

Vilket vattenfall i Indonesien är känt för sin vackra regnbåge? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

8 / 26

Vilket vattenfall i Norge är känt för att vara Europas största vattenfall baserat på vattenföring?

9 / 26

Vilket vattenfall ligger inte i Kroatien? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

10 / 26

Vilket av följande vattenfall ligger i Venezuela?

11 / 26

Vilket vattenfall är känt som ”Regnbågsfallet”? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

12 / 26

Vad är det gemensamma namnet för de sju vattenfallen som ligger mellan Kanada och USA?

13 / 26

Vilket vattenfall ligger i Grand Canyon National Park?

quiz - First Class Magazine

14 / 26

Vilket vattenfall ligger på gränsen mellan Zambia och Zimbabwe? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

15 / 26

Vilket är världens högsta vattenfall?

16 / 26

Vad heter vattenfallen som gränsar Kanada och USA? (Vattenfallet på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

17 / 26

Vilken sjö i Afrika är världens näst djupaste? 

quiz - First Class Magazine

18 / 26

Vilken sjö i Australien är känd för sin rosa färg på vattnet som skapats på grund av alger? (sjön på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

19 / 26

Världens största sjö till ytan finns i Ryssland. Vad heter den?

20 / 26

Samtliga sjöar ligger i Afrika. Vilken av dem är känd för sin höga salthalt? (Sjön på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

21 / 26

Vad heter den största sötvattensjön i Nordamerika?

22 / 26

Vilken sjö ligger vid foten av Himalaya och delas av Indien och Kina? (Sjön på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

23 / 26

Vilken sjö är känd för sina flytande öar gjorda av totora?

24 / 26

Vilken sjö anses vara Världens äldsta? (Sjön på bilden behöver inte vara rätt svar).

quiz - First Class Magazine

25 / 26

Vad heter världens högst belägna sjö? 

26 / 26

Vad heter världens djupaste sjö?

Your score is

To Top
Translate »