AFRIKA

VÄRLDSDESIGNHUVUDSTADEN KAPSTADEN

Kapstaden har i flera år rankats som en av världens mest spännande turistdestinationer.

Senast var det prestigefyllda New York Times som i januari satte staden allra högst upp på sin lista över bästa resmål. En av hemligheterna med staden är att den europeiska kulturen förenas med den afrikanska på ett spännande och unikt sätt. Den kulturella mångfalden med invånare från många olika etniska grupperingar och världsdelar ger också staden en konstnärlig prägel med design i fokus.

shutterstock_190629386

Foto: Shutterstock

Utmärkande för Kapstadens stadskärna är att affärskvarteren består av en liten koncentrerad grupp av skyskrapor medan resten av staden kryllar av små personliga ägardrivna verksamheter där stamgästerna ofta blir igenkända och nästan behandlade som familjemedlemmar. De stora franchisekedjorna är inte lika framgångsrika här som i andra storstäder utan kunderna söker efter sina ”egna” butiker med unik prägel. Hemligheten om man ska lyckas som småföretagare i Kapstaden idag är att vara så unik och ovanlig som möjligt, och helst lite galen också, för att sticka ut ur mängden.

Det gäller att attrahera både den stora turistströmmen och lokalbefolkningen om man ska kunna bedriva sin verksamhet året runt. Mixade verksamheter har blivit på modet. En ny trend bland Kapstadens företagare är att addera ytterligare en verksamhet till sin grundidé i form av olika tilläggstjänster när kunden ändå är där. På det sättet jämnar man ut eventuella säsongsvariationer och ökar möjligheten till en jämnare kundtillströmning.

TVÄTT + KONST + DESIGN = SUCCÉ

CTDC-I Love My Laundry, exterior 1
Foto: Rey Franco

 Ett bra exempel på detta är den mångfacetterade tvättinrättningen I Love My Laundry som har två små personliga butiker mitt i centrum. Grundidén var att bygga verksamheten på en tjänst som folk behöver varje vecka, men också att göra verksamheten så speciell att kunderna inte skulle vilja gå någon annanstans. För att undvika de traditionella vita väggarna startade man ett konstgalleri, I Love My Art, i lokalen och fick därmed fin färg på väggarna. Konsten byts ut varje vecka och förutom att den kan köpas kan den även hyras av kunder som vill ha omväxling hemma eller på kontoret.

CTDC-I Love My Laundry, interior 4
Foto: Rey Franco

Eftersom 80 procent av kunderna är kvinnor under 30 år började man fundera på vilken typ av tilläggstjänster som skulle kunna attrahera den målgruppen. Valet föll på koreanska dim sum för de som vill ha något att äta, och till det en liten caféverksamhet med egna specialgjorda kakor dekorerade med unika humoristiska glasyrmotiv, små konstverk i sig. Nästa steg blev roliga och vackra specialdesignade kort. Lokalerna hyrs också ut ungefär tre kvällar i veckan för en billig penning till de som till exempel vill samla lite vänner och inte har plats hemma, eller till bokklubben som träffas var fjortonde dag. Ägaren Clayton berättar att verksamheten går så bra att de inte hinner med, och att man nu planerar att öppna nya butiker runt om i Kapstaden.

CTDC-I Love My Laundry, interior 2
Foto: Rey Franco

– Det gemensamma för alla våra tilläggsverksamheter är att de på något sätt är konstnärliga, säger Clayton när jag träffar honom över en kopp kaffe. Mycket av det vi har och gör är också unikt, och kombinationen av alltihop är definitivt unik.

VÄRLDENS DESIGNHUVUDSTAD 2014

CTDC-Open Streets 1
Foto: Press

Kapstaden har ett rikt konstnärligt liv, och ett stort intresse för modern design präglar många olika näringar. En grupp lokala designers som hört talas om designhuvudstadsåret tog initiativet till att staden år 2010 lämnade in en ansökan om att bli utsedd till World Design Capital 2014. De kände att Kapstaden har mycket att erbjuda i kampen om designutmärkelsen, speciellt efter de stora satsningar som gjorts i byggnationer och infrastruktur i samband med fotbolls-VM 2010.

CTDC-architecture (DSC_4947)
Foto: Samira Wingårdh-Waenerlund

Många olika projekt var också på gång i staden inom just designområdet. Kapstadens ansökan tog sin utgångspunkt i social transformering genom design, en betydligt mer humanistisk och jordnära utgångspunkt än många av de föregående huvudstäderna. Den sociala strukturen under apartheidåren var en begränsande faktor för designutvecklingen i landet och i Kapstaden, och sedan systemet avskaffades och demokrati infördes år 1994 har väldigt mycket tagit fart som legat slumrande i decennier.

Året har blivit ett sätt att ena de mångkulturella innevånarna i staden och att genom design bygga sociala broar. Kapstaden ansökte således och hamnade efter juryns utgallring av sökande städer på en kortlista tillsammans med Bilbao och Dublin. I november 2011 fick man det glädjande beskedet att staden vunnit utmärkelsen.

wdc
Foto: Samira Wingårdh-Waenerlund

Designhuvudstäder utses bara vartannat år. Året emellan går åt till att avrunda och sammanfatta föregående huvudstads arbete och att förbereda, planera och marknadsföra den nya stadens alla aktiviteter och satsningar. Helsingfors var designhuvudstad år 2012 och Taipei är utsedd för år 2016. Stommen till finansiering för projektet och aktiviteterna kommer från respektive stads egen kassa, men man är också beroende av sponsorer. Arbetshypotesen för designåret i Kapstaden har varit ”More about the gritty than the pretty”.

Gritty betyder fritt översatt ungefär jordnära, basala, praktiska, konkreta, folkliga, enkla. Fokus för projektet ligger på bostadsbyggande, sanitära anläggningar, säkerhet och bättre levnadsvillkor för människorna i staden, snarare än att visa upp dyrbara konstföremål. ”Live design. Transform life.” har blivit slogan och vision för designåret i Kapstaden och ambitionen är att design ska vara socialt transformerbar och integrerad i medborgarnas vardagsliv.

MÅNGA OLIKA TYPER AV AKTIVITETER

CTDC-designed huge photo frame

Foto: Press

Designårets aktiviteter är indelade i de olika grupperna Lifestyle (mode, konst, sport, rekreation), Business (innovationer, socialt entreprenörskap), Sustainability (hållbarhet, miljö), Connections (teknologi, kommunikation, infrastruktur), Education (skolor, utställningar, kunskapscenter) och Community (boende, samhällsutveckling, hälsa). Det finns flera hundra aktiviteter inom ramen för projektet men man har identifierat 80 huvudaktiviteter.

CTDC-designer bags (DSC_9973)
Foto: Samira Wingårdh-Waenerlund

Vissa pågår endast en kortare tid medan andra löper under hela året. En av de mest uppskattade aktiviteterna är Open Streets Cape Town då staden varje månad stänger av vissa gator för trafik och öppnar upp för allmänheten att ta del av underhållning, shopping och kultur och själva engagera sig i olika konstprojekt. Designårets temafärg är gult som avspeglar sig i allt från broschyrer till ommålade byggnader. Ett exempel på det är det välkända Clock Tower i nöjes- och shoppingområdet Waterfront som året till ära har målats gult i stället för sin ursprungliga röda färg.

CTDC-clocktower yellow painted
Foto: Press

I huvudstadsårets kölvatten följer också många intressanta initiativ. Ett sådant är aktiviteten First Thursdays. Den första torsdagen varje månad håller alla konstgallerier i Kapstaden öppet hus till klockan nio på kvällen och bjuder in besökare att njuta av konstverken tillsammans med något att dricka med tilltugg. Projektet har snabbt blivit mycket populärt bland både ”capetonians” och turister i alla åldersgrupper.

Förhoppningen är att många av aktiviteterna och initiativen ska leva kvar länge efter det att designhuvudstadsåret är avslutat i Kapstaden. Intresset för design lär öka rejält från en redan god nivå, och bidra till stadens och landets spännande utveckling framöver.

För mer information:
www.wdccapetown2014.com

UPP
Translate »